Đổi Thẻ Cào Tự Động
DichVuRight: " Chúng tôi luôn tôn trọng quyết định của bạn,Cảm ơn bạn đã lựa chọn TRUMTHENHANH.COM ! "

Lưu ý:

Quý khách cần điền đúng Seri, Để khi sai dễ XỬ LÝ 

Tuyển API từ shopgame, web thẻ ... hỗ trợ chiết khấu tốt ( Hỗ trợ 24/7 )

Sai mệnh giá trừ -50% nhỏ hơn. Thống kê sản lượng TẠI ĐÂY

Kênh thông báo: NHÓM ZALO 1 | NHÓM ZALO 2 | 

Tạo WEBSITE con: ẤN VÀO ĐÂY! 

► Khách hàng có sản lượng 1tr/ngày ib ADMIN để được GIÁ TỐT HƠN 

 

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành Viên 20.5% 20% 20.5% 19.9% 19.9% 18.8% 18.8% 18.8% 18.8%
CTV 20.4% 19.9% 20.4% 19.9% 19.9% 18.7% 18.6% 18.5% 18.5%
Đại Lí 20.4% 19.9% 20.3% 19.9% 19.8% 18.7% 18.6% 18.5% 18.4%
Nhà Phân Phối 20% 19.5% 20% 19.6% 19.6% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành Viên 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 17%
CTV 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 14%
Đại Lí 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 13%
Nhà Phân Phối 12% 12% 12% 12% 12.5% 12.5% 12.5% 13%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành Viên 17.7% 17.7% 17.7% 17% 17% 16.5% 16.5% 16.5%
CTV 17.4% 17.4% 17.4% 16.7% 16.7% 16.2% 16.2% 16.2%
Đại Lí 17.2% 17.2% 17.2% 16.5% 16.5% 16% 16% 16%
Nhà Phân Phối 16.9% 16.9% 16.9% 16.2% 16.2% 15.7% 15.7% 15.7%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành Viên 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
CTV 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Đại Lí 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Nhà Phân Phối 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành Viên 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.3% 16.3% 16.3% 16.3%
CTV 16.3% 16.3% 16.3% 16.3% 16.3% 16.3% 16.3% 16.3% 16.3%
Đại Lí 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Nhà Phân Phối 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành Viên 15.2% 15.2% 100.2% 15.2% 15.2% 15.2% 100.2% 15.2% 18.2% 100.2% 18.2% 18.2%
CTV 15.1% 15.1% 100.1% 15.1% 15.1% 15.1% 100.1% 15.1% 18.1% 100.1% 18.1% 18.1%
Đại Lí 15% 15% 100% 15% 15% 15% 100% 15% 18% 100% 18% 18%
Nhà Phân Phối 15% 15% 100% 15% 15% 15% 100% 15% 18% 100% 18% 18%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành Viên 18% 18% 18% 18% 18%
CTV 16% 16% 16% 16% 16%
Đại Lí 15% 15% 15% 15% 15%
Nhà Phân Phối 14% 14% 14% 14% 14%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành Viên 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 14.2% 14.2% 14.2%
CTV 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 14.1% 14.1% 14.1%
Đại Lí 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 14% 14% 14%
Nhà Phân Phối 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 14% 14% 14%
Nhóm 20.000đ
Thành Viên 17%
CTV 17%
Đại Lí 17%
Nhà Phân Phối 17%
Mua Thẻ Cào AuTo
Mua thẻ thông báo chờ xử lý tức là giao dịch thất bại hệ thống sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản quý khách sau vài giờ  ( API MUA THẺ:ẤN VÀO ĐÂY!! )
Trùm Gạch Thẻ - TrumTheNhanh bán tất cả các thẻ cào điện thoại, thẻ game chiết khấu cực ưu đãi ( bảo hành lên đến 5 năm )